facebook masmet
logo pca logo prs
Produkty

" Poprawa efektywności energetycznej Zakładu Produkcyjno Usługowego MASMET w Łukowie."

 
Głównym celem i przedmiotem projektu jest poprawa efektywności energetycznej Zakładu Produkcyjno Usługowego MASMET poprzez głęboką kompleksową modernizację energetyczną trzech budynków przedsiębiorstwa (woj. lubelskie, powiat łukowski, gm. Łuków), w których prowadzona jest działalność. W ramach projektu przewidziano następujące kompleksowe zadania modernizacyjne obiektów będące efektem przeprowadzonych audytów energetycznych: 1. Ocieplenie ścian zewnętrznych, dachów oraz stropodachów; 2. Wymiana okien, drzwi zewnętrznych bram; 3. Wymiana oświetlenia na energooszczędne; 4. Przebudowa systemu grzewczego (m.in. piec spalający biomasę); 5. Instalacja termostatów; 6. Zastosowanie automatyki pogodowej oraz zastosowanie systemu zarządzania energią w budynku; 7. Usprawnienie wentylacji; 8. Montaż instalacji wytwarzającej energię elektryczną z OZE (instalacje fotowoltaiczne). Projekt realizuje cele na poziomie produktu tj. uzyskanie wsparcia na realizację przedsięwzięcia, w wyniku którego poprawi się efektywność energetyczna przedsiębiorstwa, modernizacja energetyczna budynków oraz budowa jednostek wytwórczych wykorzystujących instalacje OZE do wytwarzania energii elektrycznej. W efekcie zostaną zrealizowane wskaźniki rezultatu: roczna oszczędność energii cieplnej oraz elektrycznej, roczne zmniejszenie zużycia energii końcowej, roczny spadek emisji gazów cieplarnianych, produkcja energii elektrycznej z wybudowanych mocy wytwórczych instalacji OZE oraz dodatkowa zdolność wytwarzania energii z OZE.


Wartość projektu: 1 369 824,26 PLN

Wkład EFRR: 726 017,87 PLN
Galeria
Kolejki do transportu półtusz
Masownica Próżniowa
Drzwi mroźnicze
Transportery rolkowe i taśmowe
masmet
Kolejka rurowa
Drzwi chłodnicze
Kolejka rurowa
Suszarki obuwia
Drzwi mroźnicze
Transportery rolkowe i taśmowe
Ogrody wertykalne
Suszarki do łyżew