facebook masmet
logo pca logo prs
Produkty
"Budowa instalacji OZE w firmie Stanisław Wysokiński Zakład Produkcyjno Usługowy MASMET w Łukowie”

Głównym celem i przedmiotem projektu jest budowa instalacji OZE do produkcji energii cieplnej na potrzeby własne przedsiębiorstwa. W ramach projektu przewidziano budowę 3 powietrznych pomp ciepła o łącznej mocy wytwórczej ok. 22KW oraz solarów o mocy ok. 4,2kW na potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej wody w 3 budynkach przedsiębiorstwa zlokalizowanych w miejscowości Łuków (pow. łukowski, woj. lubelskie) przy ulicy Prusa 4a oraz Brzóski 7. Projekt realizuje cele na poziomie produktu tj. uzyskanie wsparcia na realizację przedsięwzięcia, w wyniku którego przedsiębiorstwo uruchomi produkcję energii cieplnej z OZE na własne potrzeby i tym samym uzyska roczny spadek emisji gazów cieplarnianych. W efekcie zostanie zrealizowany wskaźnik rezultatu taki jak produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanej instalacji OZE. Grupą docelową projektu stanowią przede wszystkim użytkownicy obiektu tj. klienci/ goście oraz pracownicy.

Wartość projektu: 208 607,47PLN
Wkład EFRR: 104 826,70 PLN

" Poprawa efektywności energetycznej Zakładu Produkcyjno Usługowego MASMET w Łukowie."

 
Głównym celem i przedmiotem projektu jest poprawa efektywności energetycznej Zakładu Produkcyjno Usługowego MASMET poprzez głęboką kompleksową modernizację energetyczną trzech budynków przedsiębiorstwa (woj. lubelskie, powiat łukowski, gm. Łuków), w których prowadzona jest działalność. W ramach projektu przewidziano następujące kompleksowe zadania modernizacyjne obiektów będące efektem przeprowadzonych audytów energetycznych: 1. Ocieplenie ścian zewnętrznych, dachów oraz stropodachów; 2. Wymiana okien, drzwi zewnętrznych bram; 3. Wymiana oświetlenia na energooszczędne; 4. Przebudowa systemu grzewczego (m.in. piec spalający biomasę); 5. Instalacja termostatów; 6. Zastosowanie automatyki pogodowej oraz zastosowanie systemu zarządzania energią w budynku; 7. Usprawnienie wentylacji; 8. Montaż instalacji wytwarzającej energię elektryczną z OZE (instalacje fotowoltaiczne). Projekt realizuje cele na poziomie produktu tj. uzyskanie wsparcia na realizację przedsięwzięcia, w wyniku którego poprawi się efektywność energetyczna przedsiębiorstwa, modernizacja energetyczna budynków oraz budowa jednostek wytwórczych wykorzystujących instalacje OZE do wytwarzania energii elektrycznej. W efekcie zostaną zrealizowane wskaźniki rezultatu: roczna oszczędność energii cieplnej oraz elektrycznej, roczne zmniejszenie zużycia energii końcowej, roczny spadek emisji gazów cieplarnianych, produkcja energii elektrycznej z wybudowanych mocy wytwórczych instalacji OZE oraz dodatkowa zdolność wytwarzania energii z OZE.


Wartość projektu: 1 369 824,26 PLN

Wkład EFRR: 726 017,87 PLN
Galeria
Kolejki do transportu półtusz
Masownica Próżniowa
Drzwi mroźnicze
Transportery rolkowe i taśmowe
masmet
Kolejka rurowa
Drzwi chłodnicze
Kolejka rurowa
Suszarki obuwia
Drzwi mroźnicze
Transportery rolkowe i taśmowe
Ogrody wertykalne
Suszarki do łyżew